เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

brake แปล

สัทอักษรสากล: [ breik ]  การออกเสียง
"brake" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ห้ามล้อ
  ที่เกี่ยวข้อง: เบรค, หยุด ชื่อพ้อง: retard
  2) n. เครื่องห้ามล้อ
  ที่เกี่ยวข้อง: เบรก, สิ่งที่มีผลยับยั้งทำให้ช้า
  3) n. ไม้ประเภทเฟิร์น
  4) n. ป่าละเมาะ
  ที่เกี่ยวข้อง: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
 • aerodynamic brake    ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่ เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
 • air brake    n. ระบบเบรกด้วยการอัดอากาศ
 • bleeding brake    การไล่ลมหรืออากาศออกจากห้ามล้อรถ
 • brake assembly    ส่วนประกอบต่างๆ ของเบรคที่ถอดเป็นชิ้นๆ ได้
 • brake band    (รถยนต์ กลศาสตร์) แผ่นโลหะโค้งเกาะติดกับสันวงห้ามล้อ
 • brake bleeding    การไล่ลมหรืออากาศออกจากเบรค
 • brake cable    n. exp. - สายเบรก [sāi brēk] - สายเบรค [sāi brēk]
 • brake disc    จานเบรค จานห้ามล้อ (ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ของคันขาเบรคและลูกป๊มเบรค)
 • brake disk    ดิสเบรค
 • brake drum    จานเบรค หรือจานห้ามล้อ (ความหมายอย่างเดียวกับคำว่า brake disc)
 • brake fade    n. exp. เบรกลื่น
 • brake fault    ห้ามล้อขัดข้อง ห้ามล้อไม่ทำงานหรือชำรุด
 • brake fluid    n. exp. น้ำมันเบรก [nām man brēk]
 • brake lever    (รถยนต์ กลศาตร์) คานห้ามล้อ
 • brake light    n. exp. ไฟเบรค [fai brēk]
ประโยค
 • เหล็กรองแผ่นเบรคหลัง ล้อหน้าน่าจะมีแผ่นกดคลัตช์
  And bring me brake pads.
 • ฉันพยายามเบรคแล้ว เหมือนรถมันมี ความคิดของมันเอง
  I tried to brake. I-I-I did. The car seemed to have a-a-a mind of its own.
 • ไม่มีปัญหาทั้งเบรคหรือระบบ แค่อุบัติเหตุธรรมดา
  No brake or system failure, just simple accident.
 • ดึงก้านมาข้างหน้านึดนึง เบรกฉุกเฉินก็เหมือนกัน
  Push the stick a bit forward while doing the same thing with the emergency brake.
 • แล้วเขาก็เบรกกะทันหัน หมุนตัวหลีกคู่ต่อสู้ครับ
  Oh, now he puts on the brake and spins out of trouble.
 • ไม่ได้รับฉันอยู่บนท้องถนนและฉันหาไฟเบรกไม่ทำงาน
  Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work.
 • ผมอยากให้คุณคอยแตะเบรค คุณต้องคุมเลื่อนเองแล้วล่ะ
  I want you to take the brake. You're gonna run the sled. All right?
 • ใครก็ตามที่ตัดสายเบรค จะต้องสัมผัสที่กระบอกสูบแน่
  Whoever cut the brake line had to touch the master cylinder.
 • อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักก็สุดๆ 541 แรงม้าต่อตัน
  The power-to-weight ratio is insane. 541 brake horsepower per tonne in there.
 • ออกซิเจนเครื่องทำรถบรรทุกเบรกอากาศคอมเพรสเซอร์
  Oxygen Making Machine Truck Air Brake Compressor
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a restraint used to slow or stop a vehicle

 • anything that slows or hinders a process; "she wan not ready to put the brakes on her life with a marriage"; "new legislation will put the brakes on spending"

 • an area thickly overgrown usually with one kind of plant

 • large coarse fern often several feet high; essentially weed ferns; cosmopolitan
  ชื่อพ้อง: bracken, pasture brake, Pteridium aquilinum,

 • any of various ferns of the genus Pteris having pinnately compound leaves and including several popular houseplants

 • คำกริยา
 • cause to stop by applying the brakes; "brake the car before you go into a curve"

 • stop travelling by applying a brake; "We had to brake suddenly when a chicken crossed the road"