เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

brolly แปล

การออกเสียง
"brolly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ร่ม
 • brolga    นกกระเรียนออสเตรเลีย
 • brokerage house    สำนักงานนายหน้า
 • broly    โบรลี่
 • brokerage firm    ค่านายหน้า
 • bromacil    โบรโมเมทิลเซคบิวทิลยูราซิล โบรมาซิล ไฮยูเรกซ์
 • brokerage fee    n. exp. ค่านายหน้า [khā nāi nā]
 • bromadiolone    โบรมาดิโอโลน
 • brokerage account    บัญชีค่าบำเหน็จนายหน้า
 • bromance    โบรแมนซ์
ความหมาย
  คำนาม
 • colloquial terms for an umbrella
  ชื่อพ้อง: gamp,