เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bromide paper แปล

การออกเสียง:
"bromide paper" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กระดาษอัดรูปถ่าย
 • bromide     n. ยาที่ทำให้สงบ
 • paper     1) n. กระดาษ ที่เกี่ยวข้อง: แผ่นกระดาษ ชื่อพ้อง: lamina, sheet 2)
 • hydrogen bromide    ไฮโดรเจนโบรไมด์
 • lithium bromide    ลิเทียมโบรไมด์
 • methyl bromide    n. exp. เมทิลโบรไมด์
 • potassium bromide    โพแทสเซียมโบร์ไมด์
 • silver bromide    ซิลเวอร์โบรไมด์
 • sodium bromide    โซเดียมโบรไมด์
 • abrasive paper    n. กระดาษทราย [kra dāt sāi]
 • ammonia paper    n. exp. กระดาษแอมโมเนีย [kra dāt]
 • art paper    1. n. - อาร์ต [āt] - อ๊าร์ต [āt] 2. n. exp. กระดาษอาร์ต [kra dāt]
 • ballot paper    n. ใบลงคะแนน
 • ballot-paper    บัตรเลือกตั้ง
 • bank paper    ธนบัตร หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ดราฟท์
 • bible paper    กระดาษพิมพ์หนังสือชนิดหนึ่งบางและเหนียว