เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

button quail แปล

การออกเสียง:
"button quail" การใช้
คำแปลมือถือ
 • นกคุ้ม
 • button     1) n. กระดุม ที่เกี่ยวข้อง: ดุม, ลูกดุม ชื่อพ้อง: frog 2) n. ปุ่ม
 • quail     1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง:
 • button-quail    นกคุ้ม
 • striped button quail    นกคุ่มอืดเล็ก
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • a button    เลือดกรุ๊ปเอ
 • on the button    idm. ตรงเวลาหรือถูกสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง: ตรงกาลเทศะ
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • common quail    นกกระทา
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]
 • quail before    หมดกําลังใจ หมดแรง หมดกําลัง
 • quail brush    ต้นเควลบุช
 • quail bush    ต้นเควลบุช
 • quail eggs    ไข่นกกระทา
ความหมาย
  คำนาม
 • small quail-like terrestrial bird of southern Eurasia and northern Africa that lacks a hind toe; classified with wading birds but inhabits grassy plains
  ชื่อพ้อง: button-quail, bustard quail, hemipode,