เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

caaba แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
  • กะอฺบะหฺ
  • ca.    (เคมี) สัญลักษณ์ของ calaium = ธาตุปูน
  • ca-ca    อึ อุจจาระ ขี้ ถ่าย ถ่ายทุกข์ ถ่ายท้อง ขับถ่าย ถ่ายอุจจาระ ปลดทุกข์ ถ่ายหนัก
  • cab    1) vi. โดยสารในรถรับจ้าง 2) vt. โดยสารในรถรับจ้าง 3) n. รถรับจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ ชื่อพ้อง: taxicab, taxi
  • ca storage    การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศ การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
  • cab driver    n. แท็กซี่ [thaek sī]
  • ca osasuna squad    ผู้เล่นเซอา โอซาซูนา
  • cab fare    ค่าแท็กซี่ ค่ามิเตอร์
  • ca osasuna players    ผู้เล่นเซอา โอซาซูนา
  • cab rank    n. ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร ชื่อพ้อง: cab stand, taxi rank, taxi stand