เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cactus แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: cactuses   
"cactus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย
  ชื่อพ้อง: desert flora
ประโยค
 • มันเป็นต้นบายองเนสสเปน คนแถวนี้เรียกกระบองเพชร
  But around here, we just call them the Walking Cactus. Walking?
 • เออ บางทีอาจเป็นเพื่อนเก่าพวกเรา หัวขโมยตะบองเพชร
  Here, maybe it was our old friend, the cactus thief.
 • ชุดเทียนแคคตัส, เทียนสามารถเป็นสัตว์พืชและดอกไม้
  The cactus candle set, the candle can be animal, plant and flower.
 • แคคตัสสีเขียวเล็ก ๆ ของฉันสอนโครเชต์สำหรับแคคตัส
  My little green cactus crochet tutorial for a cactus
 • แคคตัสสีเขียวเล็ก ๆ ของฉันสอนโครเชต์สำหรับแคคตัส
  My little green cactus crochet tutorial for a cactus
 • 07:00 รับประทานอาหารเช้าและเดินชมสวนต้นกระบองเพชร
  07:00 Have a breakfast and stroll around the 53-hectare cactus park.
 • ความผิดปกติท​​างเพศ: ประเภท, สาเหตุ, อาการ, และการรักษา
  Exotic plants like bonsai, orchids, poinsettias, lilies, cactus, and tulips etc.
 • แคคตัสอ่อนของเล่นหุ่นนิ้วมือสำหรับงานปาร์ตี้
  Soft Cactus Finger Puppet Toy For Party
 • เก็บลูกซากัวโร 2 ลูกจากกระบองเพชรซากัวโรของคุณ
  Harvest 2 Saguaro Cactus Fruit from your Saguaro Cactus
 • เก็บลูกซากัวโร 2 ลูกจากกระบองเพชรซากัวโรของคุณ
  Harvest 2 Saguaro Cactus Fruit from your Saguaro Cactus
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • any succulent plant of the family Cactaceae native chiefly to arid regions of the New World and usually having spines