เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

caddish แปล

การออกเสียง
"caddish" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. หยาบคาย
  ที่เกี่ยวข้อง: ไม่สุภาพ คำตรงข้าม: ungentlemanly
 • caddisfly    แมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
 • caddis worm    ตัวอ่อนของแมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
 • caddo    ภาษาแคดโด ชาวแคดโด คัดโด
 • caddis flies    แมลงหนอนปลอกน้ํา
 • caddoan    ภาษาแคดโด
 • caddie    n. ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ ชื่อพ้อง: caddy
 • caddoan language    ภาษาแคดโด
 • cadborosaurus    แคดโบโรซอรัส
 • caddy    1) n. ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ ชื่อพ้อง: caddie 2) n. กล่องชา ที่เกี่ยวข้อง: กล่องใส่ใบชา
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • offensively discourteous
  ชื่อพ้อง: unchivalrous, ungallant,