เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

camping area แปล

การออกเสียง:
"camping area" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ที่ตั้งแคมป์
 • camping     ['kæmpɪŋ] n. แคมปิ้ง
 • area     1) n. บริเวณ ที่เกี่ยวข้อง: พื้นที่ ชื่อพ้อง: space 2) n. พื้นผิว
 • camping bus    รถบ้าน
 • camping gas    n. แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
 • camping ground    n. exp. - ค่ายพักแรม [khāi phak raēm] - ที่พักแรม [thī phak raēm]
 • camping site    สถานที่ตั้งค่าย ที่สําหรับตั้งแคมป์ การปักกระโจม การตั้งค่าย ค่าย ที่ตั้งแคมป์
 • go camping    v. exp. ไปค่าย [pai khāi]
 • that area    แถบนั๊น
 • this area    แถวนี๊
 • camping world stadium    แคมปิงเวิลด์สเตเดียม
 • administration area    n. มณฑล [mon thon]
 • administrative area    n. exp. พื้นที่ปกครอง [pheūn thī pok khrøng]
 • annulus area    n. exp. พื้นที่แผ่นวงแหวน [pheūn thī phaen wong waēn]
 • area 51    n. prop. แอเรีย 51 [Hā sip et]
 • area 88    แอเรีย 88
ประโยค
 • สามารถย่างบาร์บีคิวในบริเวณตั้งแคมป์ได้หรือไม่
  Is barbecuing allowed in the camping areas?
 • 9.00-17.00 น. (ลานบาร์บีคิว ตั้งแคมป์เฉพาะกลางวันได้ถึง 15.00 น.)
  9:00 a.m.–5:00 p.m. (Barbecue and day camping areas close at 3:00 p.m.)
 • สำหรับเข้าจอดรถ RV ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ
  Park your vehicle in our dedicated RV camping area and get access to everything you need:
 • เปิดค่ายไดโกะ โคอิคิ ปาร์ค ออโต้ แค้มป์
  The Daigo Widearea Park's car camping area opened.
 • ห้องอาหาร หลัก 3 ห้อง เพื่อพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน
  Not only do we have hotel facilities, but camping areas are also available for those who would like to stay overnight by tenting in our garden. Food and beverages are available at kiosks around the garden and also at the restaurant at the sport complex.
 • หมายเหตุ มีพื้นที่กางเต็นท์ บังกาโล ไม่มีบริการเต็มรูปแบบโรงแรม
  Remark: Camping area, bunk beds, bungalows and tent space, no full hotel service facilities.
 • ไม่มีสถานที่ตั้งเต้นท์ ขอโทษด้วยนะ
  We do not have camping area, even if you bring your own tent. Sorry!
 • ห้องน้ำในโซนที่พักและภายในงาน
  Toilets in camping areas and on the field
 • ครอบครัวทั้งสี่ ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ ได้พบชิ้นส่วน ของน.ส แม็คคลินทอค
  The family of four, who asked not to be identified, found Mrs. McClintock's dismembered body buried under a bed of leaves near the Scotts Lake camping area.
 • ห้องอาบน้ำในบริเวณแคมป์ปิ้ง
  Toilets in camping areas and on the field
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3