เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

camping ground แปล

การออกเสียง:
"camping ground" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  - ค่ายพักแรม [khāi phak raēm]
  - ที่พักแรม [thī phak raēm]
 • camping     ['kæmpɪŋ] n. แคมปิ้ง
 • ground     1) n. ผิวดิน ที่เกี่ยวข้อง: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น ชื่อพ้อง: sand,
 • camping area    ที่ตั้งแคมป์
 • camping bus    รถบ้าน
 • camping gas    n. แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
 • camping site    สถานที่ตั้งค่าย ที่สําหรับตั้งแคมป์ การปักกระโจม การตั้งค่าย ค่าย ที่ตั้งแคมป์
 • go camping    v. exp. ไปค่าย [pai khāi]
 • ground in    phrase. v. มีความรู้ดีในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง: รอบรู้ในเรื่อง
 • ground on    phrase. v. ตั้งอยู่บน ที่เกี่ยวข้อง: มีพื้นฐานอยู่บน ชื่อพ้อง: base on, found on
 • on the ground    ในแหล่งแรกเริ่ม
 • to the ground    adv. เหี้ยน [hīen]
 • camping world stadium    แคมปิงเวิลด์สเตเดียม
 • above-ground    เหนือหรือบนพื้นดิน
 • action ground    n. exp. มูลฟ้อง [mūn føng]
 • air-to-ground    จากอากาศสู่พื้น จากเครื่องบินสู่พื้นดิน