เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

canticle of canticles แปล

การออกเสียง:
"canticle of canticles" การใช้
คำแปลมือถือ
 • หนังสือเพลงโซโลมอน
  หนังสือเพลงซาโลมอน
 • canticle     n. เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
 • canticles     หนังสือเพลงโซโลมอน หนังสือเพลงซาโลมอน
 • canti lau    หลิว ซีหมิง
 • canthus    แคนทัส
 • cantilever    n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • canthigaster    ปลาปักเป้าจมูกแหลม
 • cantilever beam    คานยื่น
 • canthaxanthin    แอสตาแซนทิน แอนเทอราแซนทิน แซนโทฟิลล์ แคนทาแซนทิน นีโอแซนทิน ไวโอลาแซนทิน เซียแซนทิน ลูทีน
 • cantilever bridge    สะพานหก