เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

canticle แปล

การออกเสียง
"canticle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
 • canticle of canticles    หนังสือเพลงโซโลมอน หนังสือเพลงซาโลมอน
 • canti lau    หลิว ซีหมิง
 • canthus    แคนทัส
 • canthigaster    ปลาปักเป้าจมูกแหลม
 • canticles    หนังสือเพลงโซโลมอน หนังสือเพลงซาโลมอน
 • canthaxanthin    แอสตาแซนทิน แอนเทอราแซนทิน แซนโทฟิลล์ แคนทาแซนทิน นีโอแซนทิน ไวโอลาแซนทิน เซียแซนทิน ลูทีน
 • cantilever    n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • cantharidae    แมลงปีกแข็ง
 • cantilever beam    คานยื่น
ประโยค
 • 47:1 สวดสวด. เพื่อลูกหลานของโคราห์, ในวันเสาร์ที่สอง.
  47:1 A Canticle Psalm. To the sons of Korah, on the second Sabbath.
 • 38:1 จนถึงที่สุด. สำหรับเยดูธูนตัวเอง. สวดของดาวิด.
  38:1 Unto the end. For Jeduthun himself. A Canticle of David.
 • 91:4 เมื่อสิบสาย, เมื่อพิณใหญ่, ด้วยการสวด, เมื่อเครื่องสาย.
  91:4 upon the ten strings, upon the psaltery, with a canticle, upon stringed instruments.
 • 74:1 จนถึงที่สุด. คุณอาจไม่ได้รับความเสียหาย. สวดสดุดีของอาสาฟ.
  74:1 Unto the end. May you not be corrupted. A Canticle Psalm of Asaph.
 • 29:1 สวดสวด. ในการอุทิศตนเพื่อบ้านของดาวิด.
  29:1 A Canticle Psalm. In dedication to the house of David.
 • 86:1 สวดสดุดีให้บุตรของโคราห์. รากฐานของอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์:
  86:1 A Canticle Psalm to the sons of Korah. Its foundations are in the holy mountains:
 • 75:1 จนถึงที่สุด. ด้วยการสรรเสริญ. เพลงสดุดีของอาสาฟ. สวดคนอัสซีเรีย.
  75:1 Unto the end. With Praises. A Psalm of Asaph. A Canticle to the Assyrians.
 • 129:1 สวดในขั้นตอนที่. จากส่วนลึก, ฉันได้ร้องออกมาให้คุณ, ข้า แต่พระเจ้า.
  129:1 A Canticle in steps. From the depths, I have cried out to you, O Lord.
 • 123:1 สวดในขั้นตอนที่. ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเรา, ขอให้อิสราเอลบอกว่ามัน:
  123:1 A Canticle in steps. If the Lord had not been with us, let Israel now say it:
 • 119:1 สวดในขั้นตอนที่. เมื่อมีปัญหา, ผมร้องออกมากับพระเจ้า, และเขาได้ยินฉัน.
  119:1 A Canticle in steps. When troubled, I cried out to the Lord, and he heard me.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a hymn derived from the Bible