เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantilever beam แปล

การออกเสียง:
"cantilever beam" การใช้
คำแปลมือถือ
 • คานยื่น
 • cantilever     n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • beam     1) n. ลำแสง ที่เกี่ยวข้อง: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ
 • propped cantilever beam    คานยื่นหนุนปลาย
 • beam (at)    v. ยิ้มแต้ [yim tāe]
 • beam to    phrase. v. กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
 • on the beam    idm. คิดถูกทาง ที่เกี่ยวข้อง: เข้าใจถูก, มาถูกทาง
 • t-beam    คานตัวที
 • cantilever bridge    สะพานหก
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantilever principle    หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • cantilever steps    เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • axle beam    คานขว้าง
 • balance beam    n. ม้าขวาง (กีฬายิมนาสติก) ชื่อพ้อง: beam
 • balance-beam    คันชั่ง คานสะเกลยาวที่เลื่อนไปตามน้ำหนักของเครื่องชั่ง
 • beam antenna    (วิทยุ) สายอากาศวิทยุชนิดขึงรับได้ทุกทิศทาง
ประโยค
 • ก้านยึดติดอยู่ที่ปลายส้นเท้าและงอเป็นคานคานโดยฝูงเพิ่มต่อท้ายไปข้างหน้า
  The shank is clamped at its heel end and bent as a cantilever beam by masses added to its forward end.
 • เสาตอม่อสำเร็จรูปเพื่อใช้รับคานยื่น ลักษณะเป็นเสาคอนกรีตขนาดเท่าเสาอาคาร ความสูงจะขึ้นไปจรดท้องคาน ส่วนบนเป็นแผ่นเหล็กสำหรับเชื่อมกับแผ่นเหล็กที่ฝังมากับท้องคาน
  Pre-cast pillar is used to support cantilever beam. It is the same size as the column and high up to the underneath of the beam. On the top of the pillar is a piece of steel to be welded with the piece of steel attached under the beam.