เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantilever bridge แปล

การออกเสียง:
"cantilever bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สะพานหก
 • cantilever     n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • cantilever beam    คานยื่น
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantilever principle    หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • cantilever steps    เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • propped cantilever beam    คานยื่นหนุนปลาย
 • adam's bridge    รามเสตุ
 • angostura bridge    สะพานแองโกสตูรา
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • auction bridge    อ็อกชั่นบริดจ์
 • augustus bridge    สะพานเอากุสตุส
 • bailey bridge    สะพานไบลีย์
 • banghwa bridge    สะพานพังฮวา
 • bascule bridge    สะพานยกปิดเปิดได้
ประโยค
 • สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว — ซึ่งใช้ในผู้ป่วยไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป ฟันหลักจะถูกเตรียมและฟันลอยจะถูกติดเข้าที่ปลายของฟันหลัก
  Cantilever Bridge — this is utilized when the patient does not have two teeth on either side of the missing tooth. The abutment teeth adjacent to one another are prepped and the pontic is attached to the end of it.
ความหมาย
  คำนาม
 • bridge constructed of two cantilevers that meet in the middle