เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

carbuncle แปล

การออกเสียง
"carbuncle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['kɑːbʌŋkl]
  1. n.
  - ฝักบัว [fak būa]
  - ฝี [fī]
  - ฝีฝักบัว [fī fak būa]
  2. n. exp.
  พลอยสีแดงเข้ม [phløi sī daēng khem]
 • carboy    n. ขวดขนาดใหญ่ใช้ใส่ของเหลวอันตราย เช่น น้ำกรด
 • carboxymethylcellulose    ซีเอ็มซี คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • carbuncled    ซึ่งประดับคาร์บังเคิล
 • carboxymethyl cellulose    คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
 • carburator    เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้ คาร์บูเรเตอร์
 • carboxylyases    คาร์บอกซิลเลส คาร์บอกซิลไลเอส ดีคาร์บอกซิลเลส อัลดีไฮด์ไลเอส ไฮดราเทส อัลโดเลส ไลเอส ไฮโดรไลเอส
 • carburet    ผสมกับคาร์บอนหรือไฮโดรคาร์บอน
 • carboxylic ester hydrolases    ไลเปส ฟอสฟอริกโมโนเอสเทอร์ไฮโดรเลส คาร์บอกซิลิกเอสเทอร์ไฮโดรเลส เอนไซม์ลิโปไลทิก เอสเทอเรส
 • carbureter    คาร์บูเรเตอร์
ประโยค
 • แล้วฉันติดค้างอะไรนาย ถึงได้โผล่มานี่
  And to what do I owe the pleasure of your carbuncle?
 • ยังใช้กันทั่วไปในไขข้อบวมเจ็บแผลเปียกผิวหนังบวมแดงตาและปวด
  Also commonly used in the carbuncle swelling sore, skin wet sores, eye red swelling and pain.
 • ฟังก์ชั่นและบ่งชี้: การล้างความร้อนและการล้างพิษการอพยพและการแยกความร้อนใช้สำหรับพลอยสีแดงและรูขุมขน, กล่องเสียงปวดข้อข้อมือ, ไฟลามทุ่ง, ไฟลามทุ่ง, พิษจากความร้อน
  Functions and Indications: Clearing heat and detoxifying, evacuating and separating heat, used for carbuncle and furuncle, laryngeal arthralgia, erysipelas, heat poisoning and hemorrhagic dysentery, wind-heat cold, febrile disease and fever.
ความหมาย
  คำนาม
 • an infection larger than a boil and with several openings for discharge of pus

 • deep-red cabochon garnet cut without facets