เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cart track แปล

การออกเสียง:
"cart track" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม)
  ชื่อพ้อง: cartroad, track
 • cart     1) n. เกวียน 2) vi. ขี่เกวียน 3) vt. บรรทุกเกวียน ที่เกี่ยวข้อง:
 • track     1) n. หนทาง ที่เกี่ยวข้อง: เส้นทาง, ถนน 2) n. รางรถไฟ
 • cart-track plant    ต้นเพลนเทนธรรมดา
 • on the track of    idm. ตามรอย ที่เกี่ยวข้อง: ตามแกะรอย, ตามหา
 • add to cart    v. exp. หยิบใส่รถเข็น [yip sai rot khen]
 • bullock cart    n. - กระแทะ [kra thae] - ระแทะ [ra thae] - รันแทะ [ran thae]
 • bullock-cart    เกวียนที่ลากด้วยวัว
 • cart away    เอาใส่รถไปทิ้ง
 • cart horse    ม้าลากเกวียน ม้าเทียมเกวียน
 • cart line    รอยเกวียน
 • cart off    เอาใส่รถไปทิ้ง
 • dump cart    รถสองล้อ สำหรับขนหินดินและทราย
 • dump-cart    รถบรรทุกขนดินหรือหิน
 • garden cart    รถเข็น รถเข็นล้อเดียว
 • go-cart    n. รถแข่งเล็กไม่มีหลังคาและประตู ที่เกี่ยวข้อง: รถโกคาร์ต ชื่อพ้อง: kart