เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

caster, castor แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ล้อเล็กๆ ใช้สำหรับติดขาโต๊ะเลื่อน หรือขาจักร
 • castor     n. ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ ชื่อพ้อง: caster
 • caster    n. ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ ชื่อพ้อง: castor
 • caster oil    น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
 • caster sugar    n. น้ำตาลทรายขาว ชื่อพ้อง: castor sugar
 • top caster    เหยี่ยวข่าวสาวแกร่ง
 • type caster    เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์
 • castor (star)    ดาวคาสเตอร์
 • castor bean    n. เมล็ดละหุ่ง
 • castor beans    ละหุ่ง
 • castor canadensis    บีเวอร์โลกใหม่
 • castor fiber    บีเวอร์โลกเก่า
 • castor oil    n. น้ำมันที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
 • castor seeds    n. exp. เมล็ดละหุ่ง [ma let]
 • castor sugar    น้ําตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาว
 • castor-bean    n. exp. เมล็ดละหุ่ง [ma let]