เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

celiocentesis แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • การเจาะท้อง
ความหมาย
    คำนาม
  • removal of fluid from the abdomen by centesis