เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

chaffinch แปล

การออกเสียง
"chaffinch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป
 • chaffer    vi. พูดเรื่อยเปื่อย ที่เกี่ยวข้อง: พูดไม่หยุด
 • chaff-flower    n. หญ้าพันงู [yā phan ngū]
 • chafflike    เหมือนแกลบ
 • chaff    1) n. แกลบ ที่เกี่ยวข้อง: เปลือกข้าว 2) n. ฟาง ชื่อพ้อง: straw 3) n. เศษของไม่มีค่า ชื่อพ้อง: refuse 4) n. การหยอกล้อ ที่เกี่ยวข้อง: การเล่นหัว, การล้อเล่น ชื่อพ้อง: teasing, rai
 • chaffweed    ต้นเชฟวีด
 • chafeweed    ต้นเชฟวีด
 • chaffy    มีแกลบมาก เหมือนแกลบ ใช้การไม่ได้ ไร้ค่า มีลักษณะเป็นแกลบ
 • chafers    แมลงปีกแข็ง
 • chafing dish    n. กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ) ชื่อพ้อง: fondue
ความหมาย
  คำนาม
 • small European finch with a cheerful song
  ชื่อพ้อง: Fringilla coelebs,