เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

charbroil แปล

การออกเสียง
"charbroil" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)
 • charansanitwong halt    ป้ายหยุดรถไฟจรัญสนิทวงศ์
 • charan sanit wong road    ถนนจรัญสนิทวงศ์
 • charcoal    1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain 2) n. ถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ถ่านไม้, ถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน ชื่อพ้อง: wood coal 3) n. ภาพวาดด้วยถ่านไม้ ที่
 • charan 13 mrt station    สถานีจรัญฯ 13
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charamporn    n. prop. จรัมพร
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charales    อันดับคาราเลส
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
ประโยค
 • เราก็จะ ปรื๊ยดดดด ต้มพวกมันให้ไส้ทะลักเลย ฉันไม่อยากจะทิ้งศพ ไว้ตามทาง
  I mean, the way I see it, agents catch up with us, we just pwwsshhh- charbroil 'em from the inside out.