เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

charcoal brazier แปล

การออกเสียง:
"charcoal brazier" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1. n.
  เตา [tao]
  [tāo]
  2. n. exp.
  เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal     1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain
 • brazier     1) n. ช่างทองเหลือง 2) n. เตาถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: เตาอั้งโล่
 • chinese brazier    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • activated charcoal    n. exp. ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • animal charcoal    ถ่านกระดูก
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
 • charcoal powder    n. exp. ผงถ่าน [phong thān]
 • charcoal-gray    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • make charcoal    v. exp. เผาถ่าน [phao thān]
ประโยค
 • การสั่งซื้อบาดแผลสี่แบบที่แตกต่างกัน (¥ 3,800) อาจเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ละโต๊ะประกอบไปด้วยถ่านเตาถ่านเพื่อให้คุณค่อยๆปรุงเนื้อสัตว์ตามที่คุณต้องการ
  Ordering an assortment of four different cuts (¥3,800) could be a good start. Each table is equipped with a charcoal brazier so you slowly cook the meat yourself to your liking.
 • ใบแม็กโนเลียจะถูกวางบนเตาย่าง ทาด้วยน้ำมันเล็กน้อย แล้ววางย่างมิโซะหัวหอมใหญ่ เห็ดหอมชิตาเกะ และอื่นๆ ให้ทานขณะที่ยังร้อนอยู่ เมนูนี้เหมาะที่สุดสำหรับเป็นเครื่องเคียงเหล้าสาเก หรือเป็นกับข้าวในมื้ออาหาร
  A magnolia leave is laid over a charcoal brazier or stove for roasting on it miso, onions, shiitake mushrooms, etc., with some oil. Eat it while it’s hot! It’s great as a snack with sake or a side dish.