เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

charcoal burner แปล

การออกเสียง:
"charcoal burner" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เตาเผาถ่าน
  คนเผาถ่าน
 • charcoal     1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain
 • burner     n. ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม
 • activated charcoal    n. exp. ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • alcohol burner    n. exp. ตะเกียงแอลกอฮอล์ [ta kīeng ael kø hø] [ta kīeng aen kø hø]
 • animal charcoal    ถ่านกระดูก
 • bunden burner    ตะเกียงฟู่ใช้แก๊ส (คิดประดิษฐ์โดยบันเซน นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน)
 • bunsen burner    n. exp. ตะเกียงบุนเซ็น [ta kīeng]
 • burner head    n. exp. - หัวเตา [hūa tao] - หัวเตาแก๊ส [hūa tao kaēt]
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • cd burner    เครื่องเขียนซีดี เครื่องบันทึกคอมแพคดิสก์
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
ความหมาย
  คำนาม
 • a stove that burns charcoal as fuel

 • a worker whose job is to make charcoal