เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

charcoal powder แปล

การออกเสียง:
"charcoal powder" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ผงถ่าน [phong thān]
 • charcoal     1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain
 • powder     1) n. แป้ง 2) n. ผง 3) n. ดินปืน 4) vt. ทาแป้ง ที่เกี่ยวข้อง:
 • in powder    adv. เป็นจุณ [pen jun]
 • to powder    adv. - เป็นจุณ [pen jun] - เป็นผง [pen phong]
 • activated charcoal    n. exp. ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • animal charcoal    ถ่านกระดูก
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
 • charcoal-gray    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
ประโยค
 • ผงถ่านสำเร็จรูปสามารถเข้าถึง 600 กิโลกรัม / ชั่วโมง
  The finished charcoal powder can reach 600Kg/h.
 • 30g สดใสขึ้นการฟอกสีฟันธรรมชาติเปิดใช้ผงถ่านมะพร้าว
  30g bright up teeth whitening natural activated coconut charcoal powder
 • ผงถ่านมะพร้าวอ่อนสำหรับการตัดสี ติดต่อตอนนี้
  Buy activated charcoal powder for decolorization Contact Now
 • ถัดไป: 30g สดใสขึ้นการฟอกสีฟันธรรมชาติเปิดใช้ผงถ่านมะพร้าว
  Next: 30g bright up teeth whitening natural activated coconut charcoal powder
 • ถ่านไม้ถ่านกัมมันต์ราคาถ่าน ติดต่อตอนนี้
  Charcoal powder wood based activated carbon price Contact Now
 • เรามีสินค้าประเภทถ่านอัดแท่ง, ผงถ่านคาร์บอน ,ถ่านไม้โกงกางแท้
  We have charcoal type products, carbon charcoal powder. , Authentic Mangrove Charcoal
 • ก่อนหน้านี้: 30g สดใสขึ้นการฟอกสีฟันธรรมชาติเปิดใช้ผงถ่านมะพร้าว
  Previous: 30g bright up teeth whitening natural activated coconut charcoal powder
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ 30g สดใสขึ้นการฟอกสีฟันธรรมชาติเปิดใช้ผงถ่านมะพร้าว
  PRODUCT NAME 30g bright up teeth whitening natural activated coconut charcoal powder
 • ผงถ่านมะพร้าวอ่อนสำหรับการตัดสี
  Buy activated charcoal powder for decolorization
 • นำผงถ่านเอาไว้ในห้องน้ำ
  Bring charcoal powder to the bathroom
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2