เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

come and go แปล

การออกเสียง:
"come and go" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v.
  - กะผลุบกะโผล่ [ka phlup ka phlō]
  - เทียว [thīo]
 • come     1) vi. เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ปรากฏ ชื่อพ้อง: appear, take place,
 • go     1) vi. ไป ที่เกี่ยวข้อง: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง ชื่อพ้อง:
 • come & go    ไปมา
 • easy come easy go    adj. กล้าได้กล้าเสีย [klā dāi klā sīa]
 • easy come, easy go    idm. ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
 • go to glory come    idm. จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) ที่เกี่ยวข้อง: เสียชีวิต
 • go to kingdom come    idm. จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) ที่เกี่ยวข้อง: เสียชีวิต
 • go into one ear and come out of the other    v. (loc.) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา [khao hū sāi tha lu hū khwā]
 • come at    ออกไปเมื่อ เจอ สามารถไปถึง ค้นพบ ออกไปตอน ค้นให้เจอ
 • come by    โฉบผ่าน ผ่านมา ปล่อยให้ผ่านไป หาสู่ ผ่าน สู่หา พุ่งผ่าน เคลื่อนผ่าน ได้มาโดยบังเอิญ แวะเยี่ยม ได้รับโดยบังเอิญ บินผ่านอย่างเร็ว วิ่งผ่าน มาถึง ผ่านไป
 • come for    ไปหาเพื่อนํามาให้
 • come in    1. v. เข้า [khao] 2. v. exp. - ก้าวเข้ามา [kāo khao mā] - เข้ามา [khao mā] - เข้าสถานี [khao sa thā nī]
 • come in for    เก็บรวบรวม ได้รับ
 • come in on    แสดงนําใน
 • come in!    v. exp. - เชิญ [choēn] - เชิญ เชิญ [choēn choēn]
ประโยค
 • ดังค้ามคืนอย่าง สตาร์คน่ะ แป๊บเดียว เดี๋ยวก็ร่วง"
  "fly-by-nights like stark come and go.
 • พวกเค้ามาแล้วก็กลับไม่ได้ เพราะมันค่อนข้างจะไกล
  They can't come and go, because they're too far away.
 • ฉันแค่คิด คุณก็รู้ เรื่องพวกนี้มักจะมาเร็วไปเร็ว
  no, I just think, you know, these things usually come and go pretty quickly.
 • และแล้ว เออ สองสามปีที่ผ่านมา ชั้น เออ แบบไปไปมามา
  And then, uh, last few years, I, uh, was kind of coming and going.
 • เราคงจะไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหม เรากำลังจะทำพะยะค่ะ
  As crowds in Downing Street watch ministers come and go, can a king separate his personal life
 • พระจันทร์เต็มดวงมาจนไปแล้ว นายก็ยังเป็นหมาป่าอยู่
  Full moon came and went. You remained a wolf.
 • พวกนั้นเข้ามาแล้วก็ทิ้งเธอไป แต่ฉันอยู่กับเธอเสมอ
  They come and go for her, but I am the constant.
 • บางครั้งบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วค้างอยู่ตรงนั้น
  I've seen comics come and go, and sometimes you see somebody that goes right to the top and they stay there.
 • สหัสวรรษใหม่มาถึงตัวทายาทก็ยังถูกซ่อนเร้นไว้
  The millennium came and went and the living heir remained hidden.
 • มันเป็นกล ลวงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเป็นๆหายๆ
  It's tricky. An arrhythmia can come and go.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5