เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

comecon แปล

การออกเสียง
"comecon" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมโคมีคอน
  สภาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ
 • comeblack    คัมแบล็ก
 • comeback    1) n. การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง ที่เกี่ยวข้อง: การกลับเข้าในวงการ, การคืนชีพ, การกลับมาสู่ความนิยมอีกครั้ง ชื่อพ้อง: recovery, renewal, return 2) n. การโต้ตอบทันควัน ชื่อพ้อง: riposte, answer,
 • comedian    1) n. ตัวตลก ที่เกี่ยวข้อง: ตัวละครตลก ชื่อพ้อง: entertainer, clown, buffon, jester, comic 2) n. นักแสดงตลก ชื่อพ้อง: entertainer, buffon, jester, performer 3) n. ผู้ที่มีลักษณะตลก ชื่อพ้อง: humo
 • come-on    1) n. ท่าทางเชื้อเชิญ ชื่อพ้อง: invitation 2) n. สิ่งจูงใจ ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เสนอเพื่อเป็นการจูงใจ
 • comedian stubs    บทความเกี่ยวกับ นักแสดงตลก ที่ยังไม่สมบูรณ์
 • come-hither    adj. ที่ยั่วยวน ที่เกี่ยวข้อง: ที่เชิญชวนในเชิงชู้สาว
 • comedian-stub    โครงนักแสดงตลก
 • come-at-able    ซึ่งเข้าถึงได้
 • comedians    นักแสดงตลก