เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

common quail แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • นกกระทา
 • common     1) adj. ที่เกิดขึ้นทุกวัน ชื่อพ้อง: everyday, usual, commonplace
 • quail     1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง:
 • common bustard-quail    n. exp. นกคุ่มอกลาย [nok khum ok lāi]
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • button quail    นกคุ้ม
 • button-quail    นกคุ้ม
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]
 • quail before    หมดกําลังใจ หมดแรง หมดกําลัง
 • quail brush    ต้นเควลบุช
 • quail bush    ต้นเควลบุช
 • quail eggs    ไข่นกกระทา
 • quail's egg    n. exp. ไข่นกกระทา [khai nok kra thā]
 • rain quail    n. exp. นกคุ่มอกดำ [nok khum ok dam]