เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

common quaker แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ผีเสื้อขอบไร้จุด [phī seūa khøp rai jut]
 • common     1) adj. ที่เกิดขึ้นทุกวัน ชื่อพ้อง: everyday, usual, commonplace
 • quaker     n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
 • forest quaker    n. exp. ผีเสื้อดำจุดขอบ [phī seūa dam jut khøp]
 • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
 • be common    ต่ําต้อย ต่ํา
 • common will    n. exp. พินัยกรรมร่วม [phi nai kam ruam]
 • be a common sight    เจนตา
 • be lavishly common    มีทั่วไป ดาษ ดาดาษ เกลื่อนกลาด มีมาก ดารดาษ ดาษดา
 • by common consent    adv. เป็นเอกฉันท์ [pen]
 • common ageratum    ต้นอะเจอเรทัมธรรมดา
 • common agouti    วงศ์ดาซีพร็อกทิแด
 • common albatross    n. exp. ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา [tham ma dā]
 • common alder    ต้นออลเดอร์ธรรมดา
 • common allamanda    n. exp. - บานบุรีสีเหลือง [bān bu rī sī leūang] - บานบุรีเหลือง [bān bu rī leūang]
 • common anaconda    n. exp. งูอนาคอนดาเขียว [khīo]