เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

communication แปล

สัทอักษรสากล: [ kəˌmju:ni'keiʃn ]  การออกเสียง
พหูพจน์: communications   
"communication" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การติดต่อสื่อสาร
  2) n. การส่งต่อ
  ชื่อพ้อง: conveyance, transmission
  3) n. ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
  4) n. วิธีการติดต่อสื่อสาร
ประโยค
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และพี่เลี้ยงเด็กให้ดีขึ้น
  improving nanny-mom communication.
 • ฉันให้โทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม กับทุกคนไว้สื่อสาร
  I'm giving everybody satellite phones for communication,
 • มันคือหูฟังคอมลิงค์ ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้
  They're ear comlinks so we can keep in communication.
 • เบนเป็นกุญแจสำคัญ ในการหาช่องสื่อสารของพวกมันนะ
  Ben is keyed in to their communications grid.
 • คุณติดต่อกับเธอ 100.5 วัน และสมองคุณจำมันได้ทุกคำพูด
  You have 100.5 days of communication with the girl and your brain lets you recall every word verbatim.
 • เปิดเผยแม้แต่ความลับของพวกเขา รหัสที่ใช้สื่อสาร
  It even has their secret communication codes!
 • แต่ จะดีมาก ถ้าเราสามารถกู้ระบบสื่อสารทั่วโลกได้
  But it won't do us much good if we can't get world communications back up.
 • ดังนั้น ฉันอยากให้โอกาส เพื่อสนับสนุนพวกเธอบางคน
  All communication is being temporarily held back.
 • รู้ไหม ถ้าฉันยัง เป็นหัวหน้าดูแลเรื่องการสื่อสาร
  You know, if I were still your trusted director of communications,
 • ผมเข้าใจครับ ผมไม่ได้ขอให้คุณพูดเรื่องการเมือง
  I understand that. I'm not asking you to comment on politics. I'm asking you if you've had any communication
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • something that is communicated by or to or between people or groups

 • the activity of communicating; the activity of conveying information; "they could not act without official communication from Moscow"
  ชื่อพ้อง: communicating,

 • a connection allowing access between persons or places; "how many lines of communication can there be among four people?"; "a secret passageway provided communication between the two rooms"