เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

conditional equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการเงื่อนไข [sa ma kān ngeūoen khai]
 • conditional     adj. ที่เป็นเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง: ที่ต้องมีคุณสมบัติ ชื่อพ้อง:
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • conditional will    n. exp. พินัยกรรมมีเงื่อนไข [phi nai kam mī ngeūoen khai]
 • conditional clause    n. exp. ประโยคเงื่อนไข [pra yōk ngeūoen khai]
 • conditional convergence    n. exp. การลู่เข้ามีเงื่อนไข [kān lū khao mī ngeūoen khai]
 • conditional expression    นิพจน์เงื่อนไข
 • conditional meaning    n. exp. เงื่อนความ [ngeūoen khwām]
 • conditional probability    n. exp. ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข [khwām nā ja pen baēp mī ngeūoen khai]
 • conditional proposition    n. exp. ประพจน์มีเงื่อนไข [pra phot mī ngeūoen khai]
 • conditional relation    ความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข
 • conditional sale    การขายโดยมีเงื่อนไข
 • conditional sentence    n. exp. ประโยคเงื่อนไข [pra yōk ngeūoen khai]
 • conditional statement    n. exp. - คำสั่งแบบมีเงื่อนไข [kham sang baēp mī ngeūoen khai] - ประพจน์มีเงื่อนไข [pra phot mī ngeūoen khai]
 • material conditional    เงื่อนไขเชิงตรรกศาสตร์
 • make a conditional sale    v. ขายฝาก [khāi fāk]