เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

contact แปล

สัทอักษรสากล: [ 'kɔntækt ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: contacted   อดีตกาลสมบูรณ์: contacted   พหูพจน์: contacts   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: contacting   ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม: contacts   
"contact" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การติดต่อสื่อสาร
  ชื่อพ้อง: link, liaison
  2) n. การสัมผัส
  ชื่อพ้อง: touch, touching
  3) n. ช่องทางการติดต่อ
  4) adj. ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
  5) vt. ติดต่อ
  ที่เกี่ยวข้อง: ติดต่อสื่อสาร ชื่อพ้อง: communicate, reach
  6) adj. ที่ใช้ในการติดต่อ
  7) n. ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้
  ที่เกี่ยวข้อง: คนกลางที่สามารถช่วยเหลือได้ ชื่อพ้อง: middleman
  8) vt. สัมผัส
  9) vi. สัมผัส
  ชื่อพ้อง: touch
 • be in contact with    v. - คบ [khop] - จด [jot]
 • contact with    1. v. - คบค้า [khop khā] - คบหา [khop hā] 2. v. exp. - คบค้าสมาคม [khop khā sa mā khom] - คบหาสมาคม [khop hā sa mā khom]
 • add a contact    เพิ่มที่ติดต่อ
 • associate to contact    กําหนดความสัมพันธ์กับที่ติดต่อ
 • be in close contact    v. exp. ถึงกัน [theung kan]
 • bodily contact    n. กายสัมผัส [kāi ya sam phat]
 • chord of contact    n. exp. คอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส [khøt cheūam jut sam phat]
 • come in contact    ถูกต้อง กระทบ
 • come into contact    v. สัมผัส [sam phat]
 • come into contact with    v. ถูก [thūk]
 • contact a disease    ติดเชื้อ ติดโรค
 • contact action    การเร่งปฏิกิริยา
 • contact breaker    กลไกตัดสัมผัสวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยปล่อยให้กระแสไฟผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือทำให้เกิดวงจรกระแสไฟฟ้าขึ้นและปิดลงเดินๆ หยุดๆ
 • contact for information    ติดต่อสอบถาม สอบถาม
 • contact item    รายการที่ติดต่อ
ประโยค
 • ยังไงเราก็จะได้มันมา ส่งไปที่ โบโล แล้วติดต่อฉัน
  Send out a BOLO and contact me.
 • ฟัลค่อน 1-8 นี่คือ ทูน่า ติดต่อหน่วยคาราบาลได้รึยัง?
  Falcon 1-8, this is Tuna. Did you establish contact with Karabal?
 • แต่เราคิดไว้ว่าเขาน่าจะไม่ชอบการมีความสัมพันธ์
  But we profiled a guy who's afraid of contact.
 • เป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องทางร่างกายเหรอ
  A way to avoid physical contact?
 • เดี๋ยวผมจะติดต่อเคอร์ติสเพื่อบอกตำแหน่งสุดท้าย
  I'll contact Curtis in the next few minutes with final positions.
 • ไปเจอคน ๆ หนึ่งคิดว่าอะไรล่ะ ผมเห็นคุณหายเงียบไป
  I think that you've been gone for the entire day without any contact.
 • อีกอย่าง หมาในสูง 20 ฟุตกำลังจ้องนาย อย่าไปสบตามัน
  Hence the 20-foot jackal staring at you. Don't make eye contact.
 • แองโกลา, ลิเบีย ผมไม่ รู้จักใครที่จะติดต่อที่นั่น
  Angola, Libya... I wouldn't even know who to contact there.
 • ไม่เลย พวกเขาก็แค่ต้องการ จะติดต่อกับคนตาย ลอร่า
  No. They just want to contact the dead, Laura.
 • พวกเราจะทำสัญญามาใหม่แล้วจะติดต่อคุณไปอีกครั้ง
  We'll remake the contract and contact you again.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • close interaction; "they kept in daily contact"; "they claimed that they had been in contact with extraterrestrial beings"

 • the act of touching physically; "her fingers came in contact with the light switch"
  ชื่อพ้อง: physical contact,

 • (electronics) a junction where things (as two electrical conductors) touch or are in physical contact; "they forget to solder the contacts"
  ชื่อพ้อง: tangency,

 • a thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication
  ชื่อพ้อง: contact lens,

 • a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas"
  ชื่อพ้อง: liaison, link, inter-group communication,

 • a communicative interaction; "the pilot made contact with the base"; "he got in touch with his colleagues"
  ชื่อพ้อง: touch,

 • the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull"
  ชื่อพ้อง: impinging, striking,

 • a person who is in a position to give you special assistance; "he used his business contacts to get an introduction to the governor"
  ชื่อพ้อง: middleman,

 • the state or condition of touching or of being in immediate proximity; "litmus paper turns red on contact with an acid"

 • คำกริยา
 • be in or establish communication with; "Our advertisements reach millions"; "He never contacted his children after he emigrated to Australia"
  ชื่อพ้อง: reach, get through, get hold of,

 • be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
  ชื่อพ้อง: touch, adjoin, meet,