เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

crossed and decorated gable finials แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  - กะแล [ka laē]
  - (reg.) กาแล [kā laē]
  - (reg.) แกแล [kaē laē]
 • crossed     1) adj. ไขว้ 2) adj. ที่ขีดคร่อม (เช็ค) 3) adj. ที่ผสมข้ามพันธุ์
 • decorated     ['dek(ə)reɪtɪd] adj. - ขจิต [kha jit] - ตกแต่ง [tok taeng] -
 • gable     1) n. หลังคาหน้าจั่ว ที่เกี่ยวข้อง: หน้าจั่ว ชื่อพ้อง: gambrel 2)
 • be decorated    v. ทรงเครื่อง [song khreūang]
 • decorated (with)    adj. ประดับประดา [pra dap pra dā]
 • attractive decorated    อลงการ
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • be attractive decorated    อลงการ
 • be attractively decorated    อลังการ
 • fully decorated    adj. เต็มยศ [tem yot]
 • something decorated    สิ่งปรุงแต่ง สิ่งเสริมแต่ง
 • crossed check    เช็คขีดคร่อม
 • crossed cheque    n. เช็คขีดคร่อม [chek khīt khrǿm]
 • crossed eyes    n. ตาเหล่ [tā lē]
 • crossed flags    ธงไขว้