เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

crucial แปล

สัทอักษรสากล: [ 'kru:ʃiəl, 'kru:ʃəl ]  การออกเสียง
"crucial" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. สำคัญมาก
  ชื่อพ้อง: importance, decisive, critical
  2) adj. โหดร้าย
  3) sl. ดีมาก
  ที่เกี่ยวข้อง: ดีเยี่ยม
 • be crucial    น่ากลัว ร้ายแรง อันตราย วิกฤติ รุนแรง สําคัญ
 • at the crucial moment    loc. เข้าด้ายเข้าเข็ม [khao dāi khao khem]
 • crucial period    ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
 • crucial point    n. exp. - จุดสำคัญ [jut sam kham] - หัวเลี้ยวหัวต่อ [hūa līo hūa tø]
 • crucial reason    n. ปม [pom]
 • crucial time    ช่วงวิกฤต ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง
 • the crucial age of twenty-five    n. เบญจเพส [ben ja phēt]
 • crt screen    จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพซีอาร์ที จอซีอาร์ที
 • crt    หลอดรังสีแคโทด
 • crsdlesong    ภาวะสงบนิ่ง ภาวะหยุดนิ่ง
 • crrc changchun railway vehicles    ซีอาร์อาร์ซีฉางชุนเรลเวย์วีฮิเคิลส์
 • crp    โปรตีนซี -รีแอกทีฟ
ประโยค
 • การทำให้สำเร็จ มีความสำคัญต่ออันซับเป็นอย่างมาก
  The trophy's obviously crucial to the unsub.
 • ความเชื่อใจของเขา จะสำคัญมากเมื่อเวลานั้นมาถึง
  His trust will be crucial when the time comes.
 • พวกเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงวิกฤตของพ่อพวกเธอ
  They said that this week was the crucial point for your father.
 • ความร่วมมือของแจ๊บบ้าเป็นเรื่องสำคัญในสงครามนี้
  Jabba's cooperation is crucial to the war effort.
 • นั่นจะทำให้คุณพลาดข่าวสำคัญ ฉันจะกลับไป ยอดรัก
  Then you'll miss this crucial report.
 • และที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาคงมี พวกบันทึกหรือตำรา
  And this is the crucial part, they'll have some kind of record or book.
 • ชายและหญิงผมสีเข้ม สำคัญต่อจินตนาการของเขามาก
  Well, a brunette male and a woman are crucial to this guys fantasy.
 • แต่พวกมันจะเป็นตัวแทน ในการทดลองเก็บข้อมูลสำคัญนะ
  But they represent crucial test data.
 • ข้าถูกบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญ ที่มีอยู่บนดินแดนนี้
  I was told the last crucial piece of the puzzle exists in this land.
 • เราไม่อาจบาดหมางกับพวกดักส์ได้ ในเวลาวิกฤตเช่นนี้
  We can not be alienating the Dugs at this crucial time.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • of extreme importance; vital to the resolution of a crisis; "a crucial moment in his career"; "a crucial election"; "a crucial issue for women"
  ชื่อพ้อง: important,

 • คำคุณศัพท์
 • of the greatest importance; "the all-important subject of disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves are of the essence"
  ชื่อพ้อง: all-important, all important, essential, of the essence,

 • having crucial relevance; "crucial to the case"; "relevant testimony"