เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dachsie แปล

การออกเสียง:
"dachsie" การใช้
คำแปลมือถือ
  • สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์
  • dachshund    ['dakshʊnd s(ə)nd] n. สุนัขพันธุ์ดัชชุน
  • dachau, bavaria    ดัคเคา
  • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
  • dachau concentration camp    ค่ายกักกันดัคเคา
  • dacia    ดาเซีย
  • dacha    บ้านขนาดใหญ่ในชนบท คฤหาสน์ในชนบท
  • dacite    หินเดไซต์
  • dacelo    สกุลดาซีโล
  • dacninae    วงศ์แดคนิเด