เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacoity แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: dacoities   
"dacoity" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dacite    หินเดไซต์
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • dacia    ดาเซีย
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
 • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
 • dacrycarpus    สกุลดาไครคาร์ปัส
ความหมาย
  คำนาม
 • robbery by a gang of armed dacoits
  ชื่อพ้อง: dakoity,