เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacridium laxifolius แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ต้นริมูภูเขา
 • lepidothamnus laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dacrycarpus    สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dacrycarpus dacrydioides    ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่
 • dacite    หินเดไซต์
 • dacrycarpus imbricatus    n. พญามะขามป้อม [pha yā ma khām pǿm]