เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacrycarpus dacrydioides แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่
 • dacrycarpus     สกุลดาไครคาร์ปัส
 • podocarpus dacrydioides    ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่
 • dacrycarpus imbricatus    n. พญามะขามป้อม [pha yā ma khām pǿm]
 • genus dacrycarpus    สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • dacrydium    สกุลดาไครเดียม
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dacrydium bidwilli    ต้นทาร์วู้ด
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacrydium colensoi    ต้นทาร์วู้ด