เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacrycarpus แปล

การออกเสียง:
"dacrycarpus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacrycarpus dacrydioides    ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่
 • dacrycarpus imbricatus    n. พญามะขามป้อม [pha yā ma khām pǿm]
 • genus dacrycarpus    สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacrydium    สกุลดาไครเดียม
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dacrydium bidwilli    ต้นทาร์วู้ด