เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

daily wage แปล

การออกเสียง:
"daily wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • daily     1) adv. แต่ละวัน ที่เกี่ยวข้อง: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า ชื่อพ้อง:
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
 • wage increase    n. exp. การเพิ่มค่าจ้าง [kān phoēm khā jāng]
 • wage rate    [weɪdʒreɪt] n. exp. อัตราค่าจ้าง [at trā khā jāng]
ประโยค
 • ค้นหาตามค่าจ้างรายวัน
  Search by daily wage
 • ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ
  Minimum Daily Wage
 • ** เดือน: เราคำนวณ 24 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายวัน และ 20 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายเดือน
  ** Month: we consider 20 working day for monthly salary and 24 days for daily wage
 • ** เดือน: เราคำนวณ 24 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายวัน และ 20 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายเดือน
  ** Month: we consider base on 8 hours a day, 20 working day for monthly salary and 24 days for daily wage.
 • * สัปดาห์: เราคำนวณ 6 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายวัน และ 5 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายเดือน
  * Week: we consider base on 8 hours a day, 6 working days for daily wage and 5 days working days for monthly salary.
 • * สัปดาห์: เราคำนวณ 6 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายวัน และ 5 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายเดือน
  * Week: we consider 6 working days for daily wage and 5 days working days for monthly salary
 • ถ้าคุณทำงานในโหมดที่ผ่อนคลายสำหรับซานเชซจะสามารถที่จะ "อยู่" ใน 30 เว็บไซต์ เป็นผลให้ค่าจ้างรายวันจะเพิ่มขึ้นถึง 48 000 ซาโตชิ
  If you work in a relaxed mode, for Sanchez will be able to "stay" on the 30 sites. As a result, the daily wage is increased to 48 000 Satoshi.
 • ระยะเวลาการฝึกอบรมจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์กับลูกค้าที่จ่ายเงินสำหรับวีซ่าตั๋วคืนอาหารที่พักและค่าจ้างรายวัน 10 เหรียญสหรัฐฯ
  The training period would be for no more than one week with the customer paying for the visa, return ticket, food, accommodations and a daily wage of US100.
 • แป้นหมุนทั้งโบราณหมุนมือ และแบบติดมอเตอร์ มีให้เลือกปั้นครับ หรือจะม้วนดิน เล่นดิน หรือเสนาธรรมได้ตลอด 3 วันครับ. รอดูงานศิลปะจากดินของเด็กๆ พร้อมแพคงานกลับมาเผาให้เป็นที่ระลึกครับ
  Simple manual work in the daily wage, for example in construction, simply does not earn enough money to provide for the family at home. Only very few young women and men can keep up with the manual labor for many months.