เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dallier แปล

การออกเสียง:
"dallier" การใช้
คำแปลมือถือ
 • คนผัดวันประกันพรุ่ง
  คนปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
 • dilly-dallier    คนปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ คนผัดวันประกันพรุ่ง
 • dalliance    1) n. การเกี้ยวพาราสี ที่เกี่ยวข้อง: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม 2) n. ความชักช้า ที่เกี่ยวข้อง: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
 • dallas|fort worth international airport    ท่าอากาศยานนานาชาติดัลลาส|ฟอร์ตเวิร์ธ
 • dallis grass    หญ้าดัลลิสแกรส
 • dallas-fort worth international airport    ท่าอากาศยานนานาชาติดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธ
 • dallisgrass    หญ้าดัลลิสแกรส
 • dallas mavericks    ดัลลัส แมฟเวอริกส์
 • dally    1) vi. ชักช้า ที่เกี่ยวข้อง: เสียเวลา, อืดอาด ชื่อพ้อง: loiter, trifle 2) vt. ชักช้า ที่เกี่ยวข้อง: เสียเวลา, อืดอาด ชื่อพ้อง: loiter, idle 3) vi. ทำเล่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: หยอกล้อ ชื่อพ
 • dallas fuel roster    บัญชีรายชื่อผู้เล่นของแดลลัส ฟิวเอล
 • dally over    phrase. v. เสียเวลากับ ที่เกี่ยวข้อง: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ ชื่อพ้อง: dawdle over
ความหมาย