เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

darter แปล

การออกเสียง
"darter" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
 • african darter    นกอ้ายงั่วแอฟริกัน
 • blue darter    เหยี่ยวของคูเปอร์
 • indian darter    n. exp. นกอ้ายงั่ว
 • oriental darter    n. exp. นกอ้ายงั่ว
 • snail darter    ปลาสเนลดาร์เตอร์
 • dartboard    n. เป้าสำหรับปาลูกดอก ที่เกี่ยวข้อง: กระดานสำหรับปาลูกดอก
 • dartboadrd    กระดานปาเป้า
 • darth bane    ดาร์ธ เบน
 • dart-poison frog    n. exp. กบลูกศรพิษ [kop lūk søn phit]
 • darth krayt    ดาร์ธ เครยท์
 • dart thrower    ไม้ขว้าง
 • darth malak    ดาร์ธ มาลัก
 • dart player    นักปาลูกดอก
 • darth maul    ดาร์ธ มอล
ความหมาย
  คำนาม
 • a person or other animal that moves abruptly and rapidly; "squirrels are darters"

 • fish-eating bird of warm inland waters having a long flexible neck and slender sharp-pointed bill
  ชื่อพ้อง: snakebird, anhinga,