เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

darth maul แปล

การออกเสียง:
"darth maul" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ดาร์ธ มอล
 • maul     1) vt. (สัตว์) กัดฉีก ที่เกี่ยวข้อง: ขย้ำ, ตะครุบ, ทำให้บาดเจ็บ,
 • maul about    phrase. v. จับอย่างแรง ที่เกี่ยวข้อง: กระชาก, ฉุดกระชาก
 • maul around    กระชาก ฉุดกระชาก จับอย่างแรง
 • maul oak    ต้นโอ๊กแคนยอน
 • darth bane    ดาร์ธ เบน
 • darth krayt    ดาร์ธ เครยท์
 • darth malak    ดาร์ธ มาลัก
 • darth vader    อนาคิน สกายวอล์คเกอร์
 • darth norman|new css article    แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์
 • darter    n. ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
 • dartingly    ปร๋อ ปรื๋อ จี๋
 • dartboard    n. เป้าสำหรับปาลูกดอก ที่เกี่ยวข้อง: กระดานสำหรับปาลูกดอก
 • dartle    ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ประโยค
 • ท่านเคยได้ยินเรื่องของนักรบซิทนาม ดาร์ท มอล ใช่ไม่ล่ะ
  You have heard of the sith warrior darth maul, have you not?