เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

darul aman แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • n. prop.
    - เกดะห์
    - รัฐเกดะห์ [Rat]