เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

decorated (with) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • adj.
  ประดับประดา [pra dap pra dā]
 • decorated     ['dek(ə)reɪtɪd] adj. - ขจิต [kha jit] - ตกแต่ง [tok taeng] -
 • be decorated    v. ทรงเครื่อง [song khreūang]
 • attractive decorated    อลงการ
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • be attractive decorated    อลงการ
 • be attractively decorated    อลังการ
 • fully decorated    adj. เต็มยศ [tem yot]
 • something decorated    สิ่งปรุงแต่ง สิ่งเสริมแต่ง
 • be decorated as a trained pilot    v. exp. ติดปีก [tit pīk]
 • be decorated with mother-of-pearl inlay    v. exp. ตกแต่งด้วยลายประดับมุก [pra dap muk]
 • crossed and decorated gable finials    n. - กะแล [ka laē] - (reg.) กาแล [kā laē] - (reg.) แกแล [kaē laē]
 • decorate with the light    ประดับไฟ
 • decoration    1) n. การตกแต่ง ที่เกี่ยวข้อง: การประดับประดา 2) n. เครื่องตกแต่ง ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องประดับ ชื่อพ้อง: adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation 3) n. เครื่องราชอิสริยาภ
 • decorate with flags    v. exp. ประดับธง [pra dap thong]
 • decoration attached to the collar    n. แผงคอ [phaēng khø]
 • decorate with    1) phrase. v. ประดับด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย ชื่อพ้อง: adorn with, deck with, festoon with, ornament with 2) phrase. v. ติดเหรียญ (กล้าหาญ) ที่เกี่ยวข้อง: ประดับเหรี