เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

deep pool แปล

การออกเสียง:
"deep pool" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  วัง [wang]
 • deep     1) adj. เข้ม (เช่น สี, แสง) ที่เกี่ยวข้อง: คล้ำ, จัด ชื่อพ้อง:
 • pool     1) n. สระน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: หนองน้ำ ชื่อพ้อง: pond 2) n.
 • be deep    ดึ่ม ลึก
 • be deep in    ตั้งหน้า ก่น มุ่ง
 • deep on    ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • in deep    idm. อย่างล้ำลึก (คำสแลง)
 • address pool    พูลเลขที่อยู่ (address pool)
 • blackball (pool)    แบล็กบอล
 • car pool    n. กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
 • children's pool    n. exp. สระว่ายน้ำเด็ก [sa wāi nām dek]
 • indoor pool    n. exp. สระว่ายน้ำในร่ม [sa wāi nām nai rom]
 • kidney pool    n. exp. สระทรงรี [sa song]
 • labor pool    กำลังแรงงาน
 • lap pool    n. exp. สระสี่เหลี่ยมผืนผ้า [sa sī līem pheūn phā]
 • motor pool    n. รถบริษัทหรือองค์กร
ประโยค
 • ในสระน้ำลึกไม่เพียง แต่เป็นสัญญาณบนพื้นดิน แต่ยังมีการดำน้ำที่ต้องห้ามบนพื้น แต่อย่างน้อย 10 คนได้ดำดิ่งลงไปในสระในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่น ที่โต๊ะด้านข้างสระว่ายน้ำพนักงานนั่งรอบการสนทนาและไม่ได้หยุด
  In the deep pool, not only are the signs on the ground, but there are also forbidden dives on the ground, but at least 10 people have dived into the pool while I was there. At a table on the side of the pool, the staff sat around chatting, and did not stop.