เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

defence minister แปล

การออกเสียง:
"defence minister" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. prop.
  รัฐมนตรีกลาโหม [Rat tha mon trī Ka lā hōm]
 • defence     n. การป้องกัน ที่เกี่ยวข้อง: การแก้ต่าง
 • minister     n. รัฐมนตรี
 • minister for defence    n. prop. รัฐมนตรีกลาโหม [Rat tha mon trī Ka lā hōm]
 • minister of defence    n. prop. รัฐมนตรีกลาโหม [Rat tha mon trī Ka lā hōm]
 • the defence    n. exp. - ทนายความอาญา [tha nāi khwām ā yā] - ทนายฝ่ายจำเลย [tha nāi fāi jam loēi]
 • minister of ...    รัฐมนตรีว่าการ
 • minister to    phrase. v. รับใช้ ที่เกี่ยวข้อง: ช่วยเหลือ
 • biological defence    การป้องกันอาวุธชีวภาพ
 • born to defence    หวด ปั๊ก คัก
 • bw defence    การป้องกันสงครามชีวภาพ การป้องกันการทำสงครามชีวภาพ
 • chemical defence    การป้องกันอาวุธเคมี
 • counsel for the defence    n. exp. ทนายแก้ต่าง [tha nāi kaē tāng]
 • defence counsel    n. exp. - ทนายแก้ต่าง [tha nāi kaē tāng] - ทนายความอาญา [tha nāi khwām ā yā] - ทนายฝ่ายจำเลย [tha nāi fāi jam loēi]
 • defence department    org. กลาโหม [Ka lā hōm]
 • defence force    กองกำลังป้องกันตนเอง
ประโยค
 • ซาอุฯ ระเบิด ร.พ เยเมน ตายเจ็บเกลื่อน ! » ...
  Afghan Defence Minister, Army Chief of Staff Resign Over Deadly Attack » ...
 • ตำรวจสากลหมายจับกับอิหร่านว่าการกระทรวงกลาโหมอดีต 'ยังคงถูกต้อง' แม้จะมีข้อตกลงนิวเคลียร์กล่าวว่าโฆษกของสหภาพยุโรป
  Interpol arrest warrant against Iranian former defence minister ‘still valid’ despite nuclear deal, says EU spokesperson
 • เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงพระคลัง ได้เปลี่ยนชื่อ กรมบาญชีกลาง เป็น “กรมบัญชีกลาง" เพื่อสะท้อนภาระงานให้ชัดเจน
  When King Chulalongkorn (King Rama V) assumed the Siamese throne, with Defence Minister Chao Phraya Si Suriyawong (Chuang Bunnag) serving as regent between 1868 and 1873, senior government officials were in charge of collecting revenue and managing expenditure.
 • อดีตรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีท่านนี้ได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องค่านิยมและหลักนิติธรรมของยุโรป นอกจากนี้ นางเลเยนยังเชื่อว่าเบร็กซิตมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะมีการเลื่อนกำหนดออกไปเป็นครั้งที่สาม
  The former Germany’s defence minister promised to defend European values and the rule of law. Also, von der Leyen believes that a third extension of Brexit is quite likely to take place.