เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

defend an accused แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi]
  - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • defend     1) vt. แก้ตัว ที่เกี่ยวข้อง: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง ชื่อพ้อง: oppose 2)
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • question an accused    v. exp. ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • defend with    phrase. v. ปกป้องด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกันด้วย, คุ้มครองด้วย
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • defend against    phrase. v. ปกป้องจาก ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก ชื่อพ้อง: defend from
 • defend from    phrase. v. ปกป้องจาก ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก ชื่อพ้อง: defend against
 • defend oneself    v. - กันตัว [kan tūa] - ป้องกันตัว [pǿng kan tūa]
 • defend someone    รับผิดแทน ออกรับ รับแทน
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]