เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

delete แปล

สัทอักษรสากล: [ di' li:t ]  การออกเสียง
"delete" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ตัดออก
  ที่เกี่ยวข้อง: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก ชื่อพ้อง: cancel, brushoff คำตรงข้าม: include
 • delete …    v. exp. ทำหาย (ทำ...หาย) [tham ... hāi]
 • delete a contact    ลบที่ติดต่อ
 • delete a group    ลบกลุ่ม
 • delete a name    v. exp. คัดชื่อออก [khat cheū øk]
 • delete from    phrase. v. ลบออกจาก ที่เกี่ยวข้อง: เอาออกจาก ชื่อพ้อง: erase from, leave out, miss out, omit from
 • hard delete    ลบถาวร
 • soft delete    ลบแบบย้ายไปยังรายการที่ถูกลบ
 • delete group and contacts    ลบกลุ่มและที่ติดต่อ
 • reverse-delete algorithm    ขั้นตอนวิธีการลบย้อนกลับ
 • delension    การเอียงลาด ทางเอียงลาด การเสื่อมลง การเคลื่อนที่ลง
 • delegations    การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน คณะผู้แทน กลุ่มตัวแทน ภาวะที่เป็นตัวแทน
 • delegation wizard    ตัวช่วยสร้างการมอบหมายงาน
 • delegation of work    n. exp. การมอบหมายงาน [kan møp māi ngān]
 • delegation of responsibility    n. exp. การมอบหมายความรับผิดชอบ [kan møp māi khwām rap phit chøp]
ประโยค
 • ฉันพันตรีมีร่า คิลเลี่ยน ฉันยินยอมให้ลบข้อมูลนี้
  My name is Major Mira Killian, and I give my consent to delete this data.
 • ช่างเถอะ ไม่ต้องล็อคเอาท์ ฉันลบบัญชีทิ้งเร็วกว่า
  Never mind. Don't log out. It'll be faster for me to just delete the account.
 • จินตนาการถึงผลของการลบล้างมลพิษที่สะสมมานานปี
  Imagine the effect delete of years of pollution.
 • คุณลบข้อความได้/Nแต่ว่าลบบิลค่าโทรศัพท์ไม่ได้
  You can delete a text, but you can't erase the bill.
 • คนที่มีความสามารถ ที่จะลบข้อมูลนี้จากในระบบหลักได้
  Who would have the skills to delete the file from the mainframe?
 • การล้างอุปกรณ์ของคุณเพื่อลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ
  Wiping your device to delete your device data
 • "ความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความซับซ้อน.. ซึ่งฝ่าฝืนเหตุผล"
  Delete the photos, or we'll be filing a suit for intentional infliction of emotional distress.
 • วิธีเพิ่ม/ลบสมาชิกในป้ายกำกับกลุ่มรายชื่อติดต่อ
  How to add / delete Group Label members.
 • เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกห้องแชทที่ต้องการลบข้อมูล
  On the Chats tab, tap the chat you want to delete data from.
 • ชุดสำเนาอัตโนมัติ / วาง, ซิป, ลบย้ายไฟล์และโฟลเดอร์
  Automated batch copy/paste, zip, delete, move of files and folders
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • cut or eliminate; "she edited the juiciest scenes"
  ชื่อพ้อง: edit, blue-pencil,

 • wipe out digitally or magnetically recorded information; "Who erased the files form my hard disk?"
  ชื่อพ้อง: erase,

 • remove or make invisible; "Please delete my name from your list"
  ชื่อพ้อง: cancel,