เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

derived equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการอนุพัทธ์ [sa ma kān]
 • derived     adj. อนุพัทธ์
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • be derived (from)    v. แผลง [phlaēng]
 • derived circuit    วงจรที่มีการแบ่งแยกกระแสไฟ
 • derived curve    n. exp. เส้นโค้งอนุพัทธ์ [sen khōng]
 • derived set    n. exp. เซตอนุพัทธ์
 • derived unit    n. exp. ปริมาณอนุพัทธ์ [pa ri mān]
 • derived session key    คีย์เซสชันที่สืบทอด
 • income derived from fruits    อาสิน
 • si derived unit    หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ
 • si derived units    หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • adjoint equation    n. exp. สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]
 • algebraic equation    n. - สมการ [sa ma kān]
 • auxiliary equation    n. exp. สมการช่วย [sa ma kān chūay]