เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dextral แปล

การออกเสียง
"dextral" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ขวามือ
  ด้านขวามือ
 • dexter’s laboratory    ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์
 • dexterwise    ทางขวา ด้านขวา
 • dextran    เดกซ์แทรน
 • dexterously    ช่ําชอง เชี่ยวชาญ กะล่อยกะหลิบ คล่องแคล่ว ชํานาญ อย่างคล่องแคล่ว ชํานิชํานาญ ถนัด อย่างชำนาญ กะหล่อยกะหลิบ จัดเจน
 • dextranase    เดกซ์ทราเนส
 • dexterous    1) adj. คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ) ที่เกี่ยวข้อง: ว่องไว, ชำนาญ ชื่อพ้อง: apt, adroit, neat คำตรงข้าม: unadept, clumsy 2) adj. เฉลียวฉลาด ที่เกี่ยวข้อง: หลักแหลม ชื่อพ้อง: a
 • dextrans    เดกซ์ทราน
 • dexterity    n. ความคล่องแคล่ว ที่เกี่ยวข้อง: ความว่องไว
 • dextrin    สารประกอบอสันฐาน ไม่มีสีมีอยู่ในน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ ละลายได้ในน้ำ ใช้เช่นเดียวกับ gum arabic = กาว
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • of or on the right; "a dextral gastropod shell with the apex upward has its opening on the right when facing the observer"; "a dextral flatfish lies with the right eye uppermost"

 • คำคุณศัพท์
 • preferring to use right foot or hand or eye; "dextral individuals exhibit dominance of the right hand and eye"