เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dip angle แปล

การออกเสียง:
"dip angle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • มุมเท
 • dip     1) n. การจุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: การแช่ ชื่อพ้อง: dip, dive, plunge
 • angle     1) n. การวัดมุม ชื่อพ้อง: corner, projection 2) n.
 • angle of dip    n. exp. มุมเท [mum thē]
 • dip in    phrase. v. จุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: แช่
 • dip into    1) phrase. v. จิ้ม ชื่อพ้อง: dunk in 2) phrase. v. แช่ 3) phrase. v. ว่ายน้ำระยะสั้น 4) phrase. v. จมลงใน 5) phrase. v. พลิกดูลวกๆ ที่เกี่ยวข้อง: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ ชื่อพ้อง: look into 6) p
 • angle for    phrase. v. ล่อหลอก ที่เกี่ยวข้อง: ล่อ, พยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้สิ่งที่ต้องการ ชื่อพ้อง: fish for
 • anchovy dip    n. exp. แจ่วบอง [jaēo]
 • bean dip    น้ำจิ้มถั่ว
 • cheese dip    น้ำจิ้มชีส
 • clam dip    แคลมดิป
 • dip and throw    v. วัก [wak]
 • dip brazing    (การเชื่อม) การเชื่อมทองเหลือง โดยวิธีจุ่มลงไปในสังกะสีหลอมละลายจนกระทั่งส่วนที่จะเชื่อมร้อนจัด พอที่จะประสานติดกันได้
 • dip circle    เครื่องมือวัดหาค่าของมุมเท
 • dip fairly    v. exp. ลดลงเล็กน้อย [lot long lek nøi]
 • dip in ink    1. v. จิ้มหมึก [jim meuk] 2. v. exp. จุ่มน้ำหมึก [jum nām meuk]
ประโยค
 • งานปรับระดับม้วนประกอบด้วย 4 ค่าม้วน และม้วนลง 5 ม้วนขึ้น และม้วนเรืองคงบล็อกภาพนิ่งความแข็งแกร่ง สามารถไปขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนงานปรับระดับพื้นที่และงานปรับระดับมุมจุ่ม ดัชนีพื้นที่แสดงบนไม้บรรทัดแบ่ง
  Levelling rolls consists of 4 up rolls and 5 down rolls, the up rolls and bearing rolls are fixed on the rigidity slide block, can go up and down to change the levelling space and levelling dip angle. Space index shows on dividing ruler.