เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

do well แปล

การออกเสียง:
"do well" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) phrase. v. ประสบความสำเร็จ
  คำตรงข้าม: do badly
  2) phrase. v. ทำให้สุขภาพดีขึ้น
  ชื่อพ้อง: do badly
  3) phrase. v. ทำให้สบายขึ้น
  ที่เกี่ยวข้อง: อำนวยความสะดวกกับ
 • do     1) vt. จัดการ ที่เกี่ยวข้อง: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม ชื่อพ้อง:
 • well     1) sl. อย่างสุดๆ 2) n. บ่อน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน
 • well to do    มีเงินทอง มีอันจะกิน มีเงินมีทอง ร่ํารวย
 • well-to-do    adj. ซึ่งร่ำรวย ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเงินมากพอที่จะอยู่อย่างสุขสบาย ชื่อพ้อง: affluent, prosperous, well-off คำตรงข้าม: destitute, indigent, poor
 • well-to-well-to-do    adj. มีทรัพย์ ร่ำรวย มีอันจะกิน
 • do not look well    v. exp. ดูไม่สบาย [dū mai sa bāi]
 • do not sell well    v. exp. ออกตัวยาก [øk tūa yāk]
 • ne'er-do-well    n. คนขี้เกียจ
 • ne've-do-well    n. คนขี้เกียจ ที่เกี่ยวข้อง: คนไร้สาระ, คนไม่มีประโยชน์, คนไม่รับผิดชอบ ชื่อพ้อง: lazy, useless
 • never-do-well    adj. ไม่เอาถ่าน [mai ao thān]
 • ne’er-do-well    เกเร คนไม่เอาถ่าน เกกมะเหรก คนไม่เอาไหน เกกมะเหรกเกเร คนขี้เกียจ
 • ne’ve-do-well    คนไม่มีประโยชน์ คนขี้เกียจ คนไร้สาระ คนไม่รับผิดชอบ
 • son in a well-to-do family    n. กุลบุตร [kun la but]
 • well-to-do spinster    n. exp. คานทอง [khān thøng]
 • as well    adv. - เช่นกัน [chen kan] - เช่นเดียวกัน [chen dīo kan] - ด้วย [dūay] - ด้วยซ้ำ [dūay sam] - พลอย [phløi] - ยัง [yang] - เหมือนกัน [meūoen kan]
ประโยค
 • คือมันสำคัญกับฉันมากที่จะรู้ว่าฮัวนิต้าไปได้ดี
  It was just so important to me that Juanita was doing well.
 • ผมต้องการบอกว่าผมคิดว่าคุณทำอะไรเยอะเลยที่นั่น
  I wanted to say I thought you did well out there.
 • ทั้งโลกไม่ได้จบลง เพราะลูกทำสอบครั้งเดียวไม่ดี
  Your whole world is not gonna fall apart because you didn't do well on one test.
 • ให้ดีที่สุดก็ยังไม่พอ ต้องทำแล้วออกมาดีต่างหาก
  Your best isn't enough. Doing well is what counts.
 • ไม่ได้บอกเธอน่ะ ฉันไม่เคยทำได้ดีเลยกับการบอกลา
  No, I've never done well with good-byes.
 • ผมเสียใจจริงๆ เขาไม่รู้และเขาจะไม่มีทางรู้ด้วย
  I really did. Well, he didn't, and he doesn't.
 • เจ้าจะกลัวมัน ที่มันจะตามเขาดังเช่นผียามค่ำคืน
  You would do well to fear it, for it stalks him like a ghost in the night.
 • วันนี้ธุรกิจฉันไม่ค่อยดีเลยเพราะอึนยองไม่อยู่
  Today the business wasn't doing well because Eun-Young wasn't here.
 • ด้วยสเปกแบบคุณ คุณน่าจะทำได้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้ว
  With your specs you could do well on your own.
 • คะแนนวันนี้จะนับรวมในคะแนนปลายภาค ฉะนั้นจงตั้งใจ
  The marks of this test will count in the final exam, so do well.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • act in one''s own or everybody''s best interest; "You will do well to arrive on time tomorrow!"
  ชื่อพ้อง: had best,